Ποιο μέλλον... Το 46% των Ελλήνων μαθητών θέλει να μεταναστεύσει...                                        

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα τέκνων; Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά: Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες

Παρασκευή, 24 Μαϊου 2013 17:02

Μια «μαραθώνια» γραφειοκρατική διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν περίπου 800.000 οικογένειες για να λάβουν τα νέα επιδόματα τέκνων. Η διαδικασία προβλέπει την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ενός νέου πολύπλοκου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης μέσω του διαδικτύου, καθώς επίσης και τη συλλογή και υποβολή πλήθους δικαιολογητικών στους ανταποκριτές του ΟΓΑ που βρίσκονται στους δήμους όλης της χώρας.

Σύμφωνα με μια νέα κοινή απόφαση που εξέδωσαν ο υπουργός Εργασίας κ. Ι. Βρούτσης και ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης, εάν έχετε προστατευόμενα τέκνα και με βάση τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012 είστε δικαιούχοι των νέων οικογενειακών επιδομάτων θα πρέπει, για να εισπράξετε τα επιδόματα, να ακολουθήσετε τα ακόλουθα «βήματα», όπως τα παρουσιάζει το money-money.gr:

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1ο Βήμα: Υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να αποτυπωθούν τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο, καθώς από το ύψος του εισοδήματος που θα δηλώσετε για το 2012 θα εξαρτηθεί το ακριβές ποσό των επιδομάτων που θα λάβετε. Εάν δεν υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν θα μπορέσετε να λάβετε τα επιδόματα που δικαιούστε.

Εφόσον δεν έχετε υποβάλει ποτέ στο παρελθόν φορολογική δήλωση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι φέτος η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία ΤΑΧΙSNET, που έχει αναπτύξει στις ιστοσελίδες της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.gsis.gr και www.taxisnet.gr. Για να μπορέσετε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση θα πρέπει να πιστοποιηθείτε στην υπηρεσία TAXISNET. Θα πρέπει δηλαδή να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση σε ειδική φόρμα των ιστοσελίδων της ΓΓΠΣ για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης και «κλειδάριθμο».

Αναλυτικά, η διαδικασία πιστοποίησης είναι η ακόλουθη:

α) Πρώτα πρέπει να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.gsis.gr ή www.taxisnet.gr. Πάνω δεξιά στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει η ένδειξη«myΤΑΧΙSnet» κάτω από την οποία πρέπει να επιλέξετε «Εγγραφή νέου χρήστη» για να εισέλθετε στις υπηρεσίες πιστοποίησης. Στη φόρμα που θα εμφανιστεί θα πρέπει να συμπληρώστε τη σχετική αίτηση, αναγράφοντας το επιθυμητό όνομα χρήστη (username) καθώς επίσης και τον επιθυμητό κωδικό (password). Θα πρέπει επίσης να αναγράψετε τον Α.Φ.Μ. σας, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό σας. Τέλος θα πρέπει να συμπληρώσετε κι ορισμένα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως διεύθυνση e-mail και αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου.

Τέλος, θα χρειαστεί να αντιγράψετε συγκεκριμένους χαρακτήρες που βρίσκονται μέσα σε μια εικόνα.

β) Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συμπλήρωσης και της υποβολής της αίτησης, θα λάβετε σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ, η ημερομηνία και η ώρα υποβολής καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. για την έγκριση της αίτησης και την παραλαβή ενός «κλειδαρίθμου», που είναι κι αυτός απαραίτητος για την πρόσβασή σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων. Εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στο σημείωμα, θα πρέπει λοιπόν να μεταβείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. για να υποβάλετε την αίτηση παραλαβής του «κλειδαρίθμου» και να λάβετε σε απαντητικό έγγραφο τον «κλειδάριθμο».

γ) Έχοντας στα χέρια σας το χαρτί που αναγράφει τον «κλειδάριθμο» πρέπει να ξαναμπείτε στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr ή www.taxisnet.gr , να εισέλθετε ξανά στις υπηρεσίες πιστοποίησης και από κει να επιλέξετε την ένδειξη «Ενεργοποίηση Λογαριασμού». Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

α) username και κωδικό (password)

β) τον "κλειδάριθμο" που σας δόθηκε από τη Δ.Ο.Υ.

γ) τα γράμματα που διακρίνονται στην εικόνα.

δ) Στη συνέχεια, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να επιλέξετε «ενεργοποίηση» για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα δικαιολογητικά για το επίδομα

2ο βήμα: Συγκεντρώστε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή των επιδομάτων. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

γ) Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., εφόσον στην οικογένεια υπάρχει εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Α21.

δ) Δικαστική απόφαση επιμέλειας ανήλικων τέκνων.

ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, εφόσον ο αιτών είναι πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, εφόσον ο αιτών είναι ομογενής αλλοδαπός.

ζ) Άδεια διαμονής, εφόσον ο δικαιούχος είναι πολίτης χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή πολίτης της Ελβετίας ή άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της Ε.Ε.) που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονέας τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

η) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και Άδεια παραμονής Αλλοδαπού, εφόσον ο δικαιούχος είναι αλλοδαπός πρόσφυγας στον οποίο έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο.

θ) Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, εφόσον ο δικαιούχος είναι αλλοδαπός στον οποίο δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Επιπλέον, για να αποδείξετε ότι κατοικούσατε μόνιμα και συνεχώς στην Ελλάδα την δεκαετία που προηγήθηκε του έτους υποβολής της αίτησης, καθώς κι ότι τα εξαρτώμενα τέκνα σας βρίσκονται στην Ελλάδα, πρέπει να συγκεντρώσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφα των εντύπων Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας δεκαετίας ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της τελευταίας δεκαετίας ή

β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/ της την τελευταία δεκαετία ή

γ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή

δ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου, θεωρημένου για τα έτη της κρίσιμης δεκαετίας ή

ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβόλαιο με μισθωτή το δικαιούχο ή το σύζυγό του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση με Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή, στην οποία θα δηλώνει ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή ότι έληξε και την ημερομηνία λήξης αυτής ή

στ) Βεβαίωση φοίτησης του/των τέκνου/ων ή

3ο βήμα: Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά μέσω του TAXISNET, συμπληρώσετε και υποβάλλετε ηλεκτρονικά – πάλι μέσω του TAXISNET – ένα νέο μηχανογραφημένο έντυπο που φέρει τον κωδικό Α21 και έχει τη μορφή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Στο Α21 πρέπει να δηλωθούν τα εξής δεδομένα:

· Η ακριβής οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή το εάν ο δικαιούχος είναι έγγαμος ή άγαμος ή σε διάσταση ή διαζευγμένος ή χήρος.

· Τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου (ονοματεπώνυμα των ιδίων και των γονέων τους, αριθμοί ταυτότητας, ΑΦΜ, αρμόδιες Δ.Ο.Υ., Α.Μ.Κ.Α., ημερομηνία και τόπος γέννησης, δήμος-νομός, αριθμός οικογενειακής μερίδας και διεύθυνση κατοικίας), τα οποία πρέπει να αναγραφούν σε 23 διαφορετικά πεδία για τον καθένα τους!

· Αν η διαμονή στην Ελλάδα είναι μόνιμη και από ποιο έτος,καθώς επίσης και ποια είναι η χώρα προέλευσης.

· Αν έχουν υποβληθεί τα 10 προηγούμενα χρόνια δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.· Αν τα παιδιά βρίσκονται στην Ελλάδα.

· Αν οι γονείς είναι χήροι ή διαζευγμένοι.

· Αν κάποιο από τα παιδιά προέρχεται από άλλο γάμο.· Αν έχουν όλα τα παιδιά την ελληνική υπηκοότητα (για αλλοδαπούς).

Στο έντυπο Α21, κάθε οικογενειάρχης θα πρέπει επίσης να δηλώσει, για κάθε προστατευόμενο τέκνο του, τα ακόλουθα 15 στοιχεία:

· Όνομα· Επώνυμο· Όνομα πατέρα· Όνομα μητέρας· Ημερομηνία γέννησης.· Τόπο γέννησης· Υπηκοότητα.· Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (αν υπάρχει).· Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.,αν υπάρχει).· Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(Α.Μ.Κ.Α.).· Δήμο και Νομό.· Αριθμό οικογενειακής μερίδας.· Σχολείο ή σχολή φοίτησης.· Ποσοστό αναπηρίας.· Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας.

Επιπλέον, στο έντυπο Α21 θα πρέπει επίσης να αναγραφούν:

· ο αριθμός πρωτοκόλλου ή ο αριθμός πράξης ή ο αριθμός απόφασης κάθε δικαιολογητικού που έχει συγκεντρώσει ο αιτών οικογενειάρχης

· η ημερομηνία έκδοσης κάθε δικαιολογητικού.

Ο αντιπρόσωπος του ΟΓΑ

4ο βήμα: Καταθέστε τα δικαιολογητικά που συγκεντρώσατε στον αντιπρόσωπο του ΟΓΑ (ή στον δήμο), μέσα σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τον ΟΓΑ.

Πέραν των δικαιολογητικών που προαναφέραμε, ο Ο.Γ.Α. μπορεί να σάς ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει, προκειμένου να ... πειστεί ότι η διαμονή ή κατοικία σας στην Ελλάδα είναι μόνιμη και συνεχής την τελευταία δεκαετία καθώς και ότι τα εξαρτώμενα τέκνα σας βρίσκονται στην Ελλάδα!

1. To επίδομα για γονείς με ένα παιδί

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το επίδομα που θα εισπράξουν οι γονείς με ένα παιδί εφόσον πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο.

ΕισόδημαΜηνιαίοΕτήσιοΠόσα θα πάρουν τον Ιούλιο
100040,0480240
200040,0480240
300040,0480240
400040,0480240
500040,0480240
600040,0480240
700040,0480240
800040,0480240
900040,0480240
1000026,7320160
1100026,7320160
1200026,7320160
1300026,7320160
1400026,7320160
1500026,7320160
1600026,7320160
1700026,7320160
1800026,7320160
1900013,316080
2000013,316080
2100013,316080
2200013,316080
2300013,316080
2400013,316080
2500013,316080
2600013,316080
2700013,316080
280000,000

2. Το επίδομα τέκνων για γονείς με δύο παιδιά

Ιδού ο αντίστοιχος πίνακας για τους γονείς με δύο παιδιά

ΕισόδημαΜηνιαίοΕτήσιοΠόσα θα πάρουν τον Ιούλιο
100080,0960480
200080,0960480
300080,0960480
400080,0960480
500080,0960480
600080,0960480
700080,0960480
800080,0960480
900080,0960480
1000080,0960480
1100053,3640320
1200053,3640320
1300053,3640320
1400053,3640320
1500053,3640320
1600053,3640320
1700053,3640320
1800053,3640320
1900053,3640320
2000053,3640320
2100026,7320160
2200026,7320160
2300026,7320160
2400026,7320160
2500026,7320160
2600026,7320160
2700026,7320160
2800026,7320160
2900026,7320160
3000026,7320160
310000,000

3. Το επίδομα τέκνων για γονείς με τρία παιδιά

Για τους γονείς με τρία παιδιά, το επίδομα αυξάνεται εκθετικά καθώς προστίθενται τα 500 ευρώ ανά τέκνο. Δείτε το συνολικό ετήσιο ποσό αλλά και πόσα θα εισπράξετε μέσα στο καλοκαίρι

ΕισόδημαΜηνιαίοΕτήσιοΠόσα θαπάρουν τον Ιούλιο
1000120,029401470
2000120,029401470
3000120,029401470
4000120,029401470
5000120,029401470
6000120,029401470
7000120,029401470
8000120,029401470
9000120,029401470
10000120,029401470
1100080,024601230
1200080,024601230
1300080,024601230
1400080,024601230
1500080,024601230
1600080,024601230
1700080,024601230
1800080,024601230
1900080,024601230
2000080,024601230
2100080,024601230
2200040,01980990
2300040,01980990
2400040,01980990
2500040,01980990
2600040,01980990
2700040,01980990
2800040,01980990
2900040,01980990
3000040,01980990
3100040,01980990
3200040,01980990
330000,01500750
340000,01500750
350000,01500750
360000,01500750
370000,01500750
380000,01500750
390000,01500750
400000,01500750
410000,01500750
420000,01500750
430000,01500750
440000,01500750
450000,01500750
460000,000

4. Το επίδομα για γονείς με τέσσερα παιδιά

ΕισόδημαΜηνιαίοΕτήσιοΠόσα θα πάρουν τον Ιούλιο
1000160,039201960
2000160,039201960
3000160,039201960
4000160,039201960
5000160,039201960
6000160,039201960
7000160,039201960
8000160,039201960
9000160,039201960
10000160,039201960
11000160,039201960
12000160,039201960
13000106,732801640
14000106,732801640
15000106,732801640
16000106,732801640
17000106,732801640
18000106,732801640
19000106,732801640
20000106,732801640
21000106,732801640
22000106,732801640
23000106,732801640
24000106,732801640
2500053,326401320
2600053,326401320
2700053,326401320
2800053,326401320
2900053,326401320
3000053,326401320
3100053,326401320
3200053,326401320
3300053,326401320
3400053,326401320
3500053,326401320
3600053,326401320
370000,020001000
380000,020001000
390000,020001000
400000,020001000
410000,020001000
420000,020001000
430000,020001000
440000,020001000
450000,020001000
460000,000

Πηγή :  Ημερησία και money-money.gr

Σχετικά Άρθρα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

Τα γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα το 2013

Τα σημαντικά γεγονότα του προηγούμενου χρόνου, ξεκίνησαν από την πρώτη ημέρα του Φεβρουαρίου, με την είδηση της σύλληψης μελών της…

Όλα όσα μάθαμε το 2013 για το sex

Η σεξουαλική ζωή μπήκε στο μικροσκόπιο των επιστημόνων τη χρονιά που πέρασε ανακαλύπτοντας νέες πτυχές που μέχρι πρότινος είτε αγνοούσαμε…

Σαμαράς: Τα πολύ δύσκολα πέρασαν

Το 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά της ανόδου, τόνισε - «Μισούν την Ελλάδα όσοι προσπαθούν να υπονομεύσουν την σταθερότητα»…

Ποιες είναι οι «μαύρες χήρες» που σκορπούν το θάνατο στη Ρωσία;

Προερχόμενες από ορεινές περιοχές του Βόρειου Καυκάσου, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.200 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας, οι γυναίκες αυτές θεωρούνται…

Πάνω από 17 εκατ. τουρίστες στην Ελλάδα το 2013!

Ξεπέρασε τα 17 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα στο δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου. Σε σχέση με την…

Το ουρλιαχτό του χοίρου

Το σωτήριον έτος 1981 έλαβε χώρα ένα ιστορικό γεγονός: ΄΄Το ΠΑΣΟΚ στη κυβέρνηση - ο Λαός στην εξουσία΄΄ με αποτέλεσμα …

Απίστευτο: Έκαναν αεροδιακομιδή για κάταγμα... πέους!

Καθημερινώς τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού καλούνται να κάνουν αεροδιακομιδές ασθενών που μένουν σε νησιά και…

Συνέντευξη: Ο Χρήστος Δήμας μιλά αποκλειστικά στο FROGnews

1. Γιατί ένας νέος άνθρωπος, με τις δικές σου σπουδές, με τις δικές σου καταβολές και την δική σου κουλτούρα,…

ΜΟΛΙΣ ΑΝΕΒΗΚΑΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα 
E-mail 
Μήνυμα 
    

NEWSLETTER
frogsteam